Сан Мьон Мун: Миротворец и обединител


Той ще подпише вечния мир

Цялата мрежа от медии, организации, университети и бизнеси, които Господаря на Второто пришествие е създал, целят постигането на световен мир, хармония и просперитет, според първоначалния Божий идеал за човечеството.

WASU-FM DJПризнание

Институтът за изучаване на новите религии определя движението на д-р Мун като "най-успешната нова религия на 20-ти век".Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
империята на мун, секта на муун, църква муун, мун обединителна църква секта, секти, църква, вяра, учение, муун, империя на мун секти сектите религия
Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун. Мното от членовете на СФСМО приемат учението на д-р Мун, Божествения принцип, и се наричат Обединители.