Империята на Мун: Цели

империята на мун, секта на муун, църква муун, мун обединителна църква империята на мун, секта на муун, църква муун, мун 
ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР


"Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това."
- Д-р Фредерик Зонтаг от Колежа Романа

Семейна Федерация за Световен Мир
Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН. СФСМО е основана от д-р Сан Мьон Мун и работи за образованието на характера, семейните ценности, диалог и помирение. 

Д-р Сан Мьонг Муун 
15 годишен, Исус му се явява и го моли да приеме мисията за спасението на чвовечеството. За 20 години той създава световен фундамент за да изпълни обещанието си пред Бог. Трите най-болезнени неща за Бог са:

1. Атеизма който завзема света чрез Комунизма
2. Разделението на вярващите, което ги прави безсилни
3. Аморалността копято развръщава младите и разбива семействатаКампания за световен мир 
От този момент той започва да търси причините за страданието, войните и мизерията на хората. Идеала за Космическата нация на мир и единство е свят на Истина, Добро и Красота с центъра любовта става жизнената цел на живота му. Сан Мьон Мун учи, че културата на идеалния свят е културата на сърцето, където всички хора обединени сърдечно живеят заедно в щастие. Сектите и разделенията ще изчезнат. Идеала на небето е като единството чрез любов в семейството. Той е призван от Бог да осъществи такъв свят! Днес милиони смятат, че той е Месията и Второто пришествие, в това число са и много държавни глави и лидери от други религии.


„Има много неразбиране в медиите относно работата на Преп. Муун, но той и семейството му практикуват това което проповядват; живот за благото на другите и изграждане на здрави семейства,”
- Пастор Берет от Божията църква в Чикаго 
империята на мун, секта на муун, църква муун, мун обединителна църква империята на мун, секта на муун, църква муун, мун 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
империята на мун, секта на муун, църква муун, мун обединителна църква секта, секти, църква, вяра, учение, муун, империя на мун секти сектите религия
Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун. Мното от членовете на СФСМО приемат учението на д-р Мун, Божествения принцип, и се наричат Обединители.